העיר ההתנהגותית: חשיפה

אדריכלית רבקה שטרנברג, אדריכלית קרן אבני
מיקום: טרקלין תכנון העיר

העיר ההתנהגותית מגלמת את דפוסי הפעולה של כל אחד מאיתנו בעיר, וחושפת את היחס בין הדינמיקה האנושית והתכונות האורבניות. המידע ההתנהגותי נותן נראות למגוון תופעות ומספק תובנות לזיהוי מגמות וקשרים בין משאבים ושירותים עירוניים. מידע התנהגותי הכולל דאטה על ניידות (mobility data), צריכה עירונית ותפקודיות עירונית, מהווה מדד חי למתרחש בפועל במרחב העירוני. בעולם של נתונים וסטטיסטיקה מעניין לזהות את החוויה הפרטית וההתנהגותית כמפתח לתכנון כוללני. כל משתמש משפיע! ׳ימי הקורונה׳ מהווים דוגמא עכשווית קיצונית לשינוי התנהגותי מהותי בכל מישורי החיים ומזמנים אפשרות לבחון את השינוי ההתנהגותי המתרחש בעיר: איך גרים? איך עובדים? איך מתניידים?

 

העבודה מזמינה את המבקרים לבחון את התנהלותם בעיר בימי המגפה על גבי מפה עירונית חדשה, המשורטטת באמצעות יומני קורונה אישיים וחוויתיים על רקע תופעות ומגמות עירוניות קולקטיביות. מפה זו פותחת צוהר לעירוניות אשר מגיבה למשתמשים ולרחשי העיר המשתנים. עבודת המיפויים ההתנהגותיים נעשתה במסגרת סדנת 'סלונים עירוניים' של מחלקות התכנון באגף תכנון העיר בשיתוף עם היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב –יפו, במטרה לזהות ולהכיר את תהליכי השינוי ההתנהגותי המתרחשים בעיר בזמן אמת ולהגיב אליהם.

אוצרות, עיצוב המיצב: רבקה שטרנברג, קרן אבני / מגמה www.megama.net

מפת החשיפה

בינואר 2020 התקיימה סדנת ״העיר ההתנהגותית״ בעיריית תל־אביב–יפו, במסגרת הסלונים של מחלקת תכנון ואסטרטגיה, במטרה לקדם חדשנות עירונית בתחומי המגורים, העבודה, המרחב הציבורי והקהילה. במסגרת הסדנה זיהו ומיפו צוותי התכנון והאסטרטגיה תופעות התנהגותיות ותפקודיות במרחב העירוני, ואלו שימשו בסיס לתרחישים של חדשנות תכנונית בעיר. כעבור שבועיים מתחילת הסדנה התפרצה מגפת הקורונה בישראל, והעיר ללא הפסקה – פסקה באחת. חלו שינויים דרמטיים בכל מישורי החיים בעיר: תנועה, צריכה, מגורים, עבודה וכולי.

דוח של גוגל המנתח נתוני ניידות בקהילה בתקופת נגיף הקורונה, מלמד על השינויים ההתנהגותיים בתנועה בעיר עם ירידה במסחר ובקמעונאות, בפנאי ובתחבורה הציבורית, לעומת עלייה בתנועה של מגורים ובתנועה בפארקים (למעט בתקופת סגר מאה המטרים). המידע המצטבר של התנועה מדוח זה, חושף תופעות השוואתיות מרחבי העולם, אך ללא נראות מרחבית ספציפית. 

עם פרוץ המגיפה הופנתה העבודה המחקרית בסדנה להתבוננות מרחבית ולמיפוי מרחבי של תופעות ייחודיות לתקופה זו, בשימת דגש על השינוי ההתנהגותי הדרמטי שקרה בה. אחד המיפויים שנוצרו בסדנה היה מדד הקריאות למוקד 106 העירוני, המהווה סיסמוגרף למצוקות או להלך־רוח עירוני־גיאוגרפי. בבחינת הקריאות למוקד עלה כי הנושאים הדומיננטיים בתקופה זו היו קריאות עזרה לקבלת סלי מזון ותרופות, קבלת מידע לגבי כללי התנהגות במרחב, ודיווחים על הפרות של תקנות הקורונה. קריאות אלה לא התקבלו כלל בעיתות שגרה. יתרה על כך, כשהקריאות מופו באופן גיאוגרפי, זוהו תבניות לא צפויות; בקשות לקבלת סלי מזון התקבלו גם באיזורים במעמד סוציו־אקונומי גבוה, בקשות למידע ולהסברה התקבלו מכל רחבי העיר, ותלונות על הפרות תקנות הקורונה במרחבים הציבוריים המשנים את צביונם.

המפה מתעדת שלוש סצינות בזמן:

לפני הקורונה

המפה בימי השגרה שלפני הקורונה, מציגה את רבעי העיר ואת המעמד הסוציו־אקונומי של כל רובע לצד מערך השטחים הפתוחים הציבוריים והפרטיים. ההתייחסות למעמד הסוציו־אקונומי כמדד לאי־שוויון חברתי, ולשטחים הפתוחים כמדד לשירותים עירונים, משמשים כפריזמה שכיחה לניתוח דינימקה עירונית. אלו עתידים לשנות את תפקודם ב״ימי הקורונה״. בתהליך המיפוי איתרנו והצלבנו על המפה מידע ממקורות שונים, וניכר כי יש שוני בהתייחסות העירונית לעצים במרחב הציבורי והפרטי. בתל־אביב–יפו יש כ־256,000 עצים, ומתוכם 110,000 נמצאים בשטחים פרטיים. שכבת העצים במפת ה־GIS העירונית אינה סופרת את העצים הפרטיים. בתקופה זו נוכחנו לגלות כי לעצים הפרטיים יש משמעות אדירה לאיכות החיים שלנו. תחת מגבלות התנועה כל עץ הקרוב מספיק למקום המגורים הופך להיות ״שטח ירוק״ שאליו ניתן לצאת. 

בזמן ״סגר פסח״

בחרנו להתרכז בתקופה שאחרי פורים, השבועיים שבין 19 במרץ ל־2 באפריל 2020, שהיו תקופת שיא באירועי הדבקה המוניים ונצרבו בתודעה הקולקטיבית. בתקופה זו אנו מציגים את שלושת הקריאות הנפוצות ביותר למוקד 106 העירוני בהצלבות עם נתונים נוספים אשר יחד מציגים את משמעות השינוי ההתנהגותי בעיר.

״ימי הקורונה״

כאן מוצג עולם המסחר החדש (התו הסגול), לצד נתוני התחלואה המתעדכנים מדי יום, עם התמקדות בדמוגרפיה. קבוצת הגיל שמעל שישים הפכה לקבוצת ייחוס חדשה.

נקודות תחלואה

דיווחים עצמיים על תחלואה

קריאות לדיווחים על הפרות קורונה

קריאות למידע

קריאות לסלי מזון ועזרה

באמצעות כלי מיפוי אינטראקטיביים מביאה ״מפת החשיפה״ מידע ממקורות שונים הכוללים מידע עירוני (שכבות GIS), קריאות למוקד 106, מידע ציבורי פתוח מגופים ציבוריים דוגמת משרד הבריאות, הלמ"ס וכדומה, עמותות וגופי מחקר אקדמי (MIT, Treepedia, http://senseable.mit.edu/treepedia). היכולת העכשווית להצליב את כל הנתונים יחד מציעה סוג חדש של מיפוי התנהגותי, המאפשר לגופי תכנון ומדיניות לראות ולהגיב למתרחש בפועל.

״מפת החשיפה״ היא נדבך אחד מתוך סוגיות התנהגותיות אשר עלו בסדנאות העירייה בתחומי המגורים, העבודה, המרחב הציבורי והקהילה, כאשר הקורונה שימשה כמקרה בוחן קיצוני להשתנות התנהגותית.  כעת כשה־New Normal נמצא פה על מנת להישאר, כלים אלו נותנים את השיקוף ההכרחי כבסיס לתגובה עירונית. 

צילומים: תומר אפלבאום, צלם עיתונות

תכנות Mapbox: מאיה שטרנברג

תכנות Web: סוטיריס ולוגיאניס

עבודת המיפויים והתוכן הרעיוני נעשו בשיתוף

עם מינהל הנדסה, אגף תכנון העיר והיחידה

לתכנון אסטרטגי, עיריית תל אביב-יפו.

תודה מיוחדת לאדר' גילה גינסברג-חברון,

אגף תכנון מרכז.

אירועים הקשורים לפרויקט זה:

אירועים הקשורים לפרויקט זה: